Pastas Jaktprovskritiker

2011-10-01 Elitklass

SSRK Värmland Domare: Kicki Pilenås

Samarbetsvilja: Brister idag i sin samarbetsvilja

Sökarbete: Börjar söket med bra söklust och täcker näromr. Får övertygas för att ta sig ut på bredden samt tar sig aldrig ut på djupet.

Fart: Bra fart

Uthållighet: Håller

Näsa: Användes

Dirigerbarhet: L: Tar ej tecken o signaler dist. o löser uppgiften självständigt. V: Tar ej tecken o signaler o prövn avbryts

Markeringsförmåga: V: Markerar båda o löser uppgiften L: Markerar alla o gör ett effektivt arb.

Skottreaktion: Uppmärksam

Stadga: Fast i skott o kast

Apporteringslust: Spontan med bra inlevereringar

Apportgrepp: Mjukt fint grepp med bra avlämningar

Simteknik: Simmar bra

Vattenarbete: Arbetar gärna i vatten

Spårningsförmåga: -

Hundtolerans: Stör ej o låter sig ej störas

Sammanfattande kritik: En tik som för dagen har sina största förtjänster i markeringsarbetet både på land och vatten. Ar fast i skott och kast, spontan och har ett fint grepp. Brister idag allför mycket i sitt dirigeringsrbete samt sökarbete för att kunna gå till pris.

Pris: 02011-09-11 Elitklass

SSRK Västra Domare: Mikael Rönnbäck

Samarbetsvilja: Bra vid sidan, egensinnig vid arbete

Sökarbete: Söker med bra intresse. Täcker stora ytor bra men missar i djupdelen av söket.

Fart: God

Uthållighet: Räcker till

Näsa: Utmärkt

Dirigerbarhet: L: Föres med små medel, snabbt ut o löser. V: Går för dagen ej att få förbi ön ut till rätt område

Markeringsförmåga: L: Registrerar båda och löser distinkt V: Registrerar båda, spikar första, lite oklar i riktningen men löser med en del stöd

Skottreaktion: Uppmärksam

Stadga: Lugn o fast i skott, lugn o tyst i väntan

Apporteringslust: Bra upptag o inlevereringar

Apportgrepp: Bra grepp o avlämningar

Simteknik: Bra

Vattenarbete: Går i och jobbar villigt

Spårningsförmåga: -

Hundtolerans: Bra

Sammanfattande kritik: En tik som uppvisar fin apportering o stadga. Bra markeringsjobb på land. Bra landdirigering. Belastningen för dagen ligger i samarbetsviljan, vilket syns vid vattenarbetet.

Pris: 32011-05-01 Öppen klass

SSRK Västra Domare: Monica Andersson

Samarbetsvilja: Utmärkt

Sökarbete: Söker målmedvetet och med god fart. Kunde hållas lite bättre i området.

Fart: Mycket bra

Uthållighet: Utmärkt

Näsa: Ok

Dirigerbarhet: L: Löses effektivt. Är väl i hand. V: Utmärkt, snabbt och effektivt

Markeringsförmåga: L: Markerar områdena väl V: Utmärkt

Skottreaktion: Uppmärksam

Stadga: Utmärkt

Apporteringslust: Spontan med bra inlevereringar

Apportgrepp: Mjukt med bra avlämningar

Simteknik: Utmärkt

Vattenarbete: Utmärkt, stor vattenpassion

Spårningsförmåga: -

Hundtolerans: Ok

Sammanfattande kritik: En hund som löser provet i sin helhet på ett mycket övertygande sätt.

Pris: 12010-10-03 Öppen klass

SSRK Värmland Domare: Åke Liedgren

Samarbetsvilja: Mkt bra under förflyttning, måste förbättras under arbete

Sökarbete: Inleder förtroendefullt o finner snabbt vilt. Prövningen bryts när tiken förstör vilt på söket

Fart: Jämn fart och intensitet

Uthållighet: Ej prövad

Näsa: Används väl

Dirigerbarhet: Önskas ngt mer distinkt

Markeringsförmåga: Markerar fallet vilt, bärgar dessa på utm sätt

Skottreaktion: Uppmärksam, spelar bra med i händelserna

Stadga: Tyst o fast

Apporteringslust: Spontana upptag, förutom vid ett tillfälle, raka snabba inlev.

Apportgrepp: Olämpligt grepp, tar i för hårt o förstör ett vilt, bra avlämningar

Simteknik: Ej prövad

Vattenarbete: Ej prövad

Spårningsförmåga: -

Hundtolerans: Stör ej o låter sej ej störas av annan hund

Sammanfattande kritik: Tik som inleder förtroendefullt men prövningen bryts när hon förstör ett vilt

Pris: 0

Egenskapspoäng, se längre ner på sidan.

2010-09-26 Öppen klass

SSRK Värmland Domare: Leif Gustafsson

Samarbetsvilja: Visar tillräcklig samarbetsvilja men kan förbättras främst i vattendirigeringsarbetet

Sökarbete: Visar god söklust, tillräcklig marktäckning samt viltfinnarförmåga

Fart: Välanpassad

Uthållighet: Tillräcklig för prövningen

Näsa: Används väl

Dirigerbarhet: Visar styrbarhet men kunde vara effektivare i åtlydnad av förarens signaler

Markeringsförmåga: Markerar bra både vatten samt land, löser uppg

Skottreaktion: Lugn och uppmärksam

Stadga: Visar tillräcklig stadga, ger startskall samt några protestskall

Apporteringslust: Spontana upptag, bra inlev.

Apportgrepp: Bra, korrekt grepp, samt bra avlämn

Simteknik: Effektiv

Vattenarbete: Kunde vara ngt mer spontan vid igående, väl i vatten arb hunden bra

Spårningsförmåga: -

Hundtolerans: ua

Sammanfattande kritik: En hund med goda sökegenskaper samt mark förmåga, belastas av vattendir arbetet samt skallgivning

Pris: 3

Egenskapspoäng, se längre ner på sidan.

2010-09-12 Öppen klass

SSRK Västra Domare: Sören Swärd

Samarbetsvilja: Kunde önskas ngt bättre i närområdet. Lyssnar tillr väl på avstånd

Sökarbete: Söker med tillr motivation under mycket gyns förh. Täcker hela marken

Fart: Anpassad

Uthållighet: Håller väl

Näsa: Används

Dirigerbarhet: Kan fås till anvisad plats på land och vatten

Markeringsförmåga: Konc med bra uppföljn på land och vatten

Skottreaktion: Uppmärksam

Stadga: Stadig på skott o kast, tyst

Apporteringslust: Spontan med bra inlev.

Apportgrepp: Bra grepp och avlämn

Simteknik: Simmar bra

Vattenarbete: Går gärna i och arbetar i vatten

Spårningsförmåga: -

Hundtolerans: Resp. sin parkamrat

Sammanfattande kritik: En tik som genomför dagens prövning på ett övertygande sätt. Kunde önskas ngt bättre o distinktare samarbetsvilja i närområdet och vid dir. arb

Pris: 2

Egenskapspoäng, se längre ner på sidan.

2010-09-05 Öppen klass

SSRK Värmland Domare: Jan Eriksson

Samarbetsvilja: Väl i hand

Sökarbete: Effektivt sök

Fart: Väl anpassad

Uthållighet: Mkt bra

Näsa: Används väl

Dirigerbarhet: L: Mkt bra V: Mkt bra

Markeringsförmåga: L: Mkt bra V: Mkt bra

Skottreaktion: Fast

Stadga: Lugn o tyst

Apporteringslust: Spontan

Apportgrepp: Mjuk mun, lämnar i hand

Simteknik: Mkt bra

Vattenarbete: Med glädje

Spårningsförmåga: -

Hundtolerans: Ok

Sammanfattande kritik: Fullföljer provet övertygande.

Pris: 1

Egenskapspoäng, se längre ner på sidan.

2009-10-02 Öppen klass

SSRK Östergötland Domare: Inge E-son Thoor

Samarbetsvilja: Borde vara mer följsam

Sökarbete: Ej prövat

Fart: God

Uthållighet: Bra kondition

Näsa: God

Dirigerbarhet: Klarar inte dagens vattendirigering. Skadar sig under landdir och föraren bryter

Markeringsförmåga: Uppmärksam. V - Klara första utmärkt. Omständigt på nr 2 som ej bärgas

Skottreaktion: Stabil

Stadga: Stabila förflyttningar

Apporteringslust: God

Apportgrepp: Bra vilthantering

Simteknik: God

Vattenarbete: Har vattenpassion

Spårningsförmåga: -

Hundtolerans: Ok

Sammanfattande kritik: En tik som tyvärr ej fick fullfölja p g a skada

Pris: 0

Egenskapspoäng, se längre ner på sidan.

2009-09-13 Öppen klass

SSRK Västra Domare: Per-Olof Björk

Samarbetsvilja: Önskas lite högre

Sökarbete: Söker bra till en början, täcker dock ej hela marken, finner fem av sex vilt

Fart: Godtagbar

Uthållighet: Håller provet igenom

Näsa: Använder näsan

Dirigerbarhet: L - Låter sig styras och finner V - Låter sig styras, men protesterar innan igång

Markeringsförmåga: L - Markerar bra och finner snabbt V - Markerar bra och finner båda

Skottreaktion: Tyst

Stadga: Stadig inför fallande vilt

Apporteringslust: Apporterar efter att ha kontrollerat viltet, snabba inlev.

Apportgrepp: Mjukt, men lämnar ej allt i hand

Simteknik: Simmar lugnt och bra

Vattenarbete: Arbetar bra i vatten, när den väl kommer i

Spårningsförmåga: -

Hundtolerans: Uppträder korrekt

Sammanfattande kritik: En tik som tappar ngt i sitt fältarbete och som protesterar m lite ljud vid vattenigång, samt lämnar ej samtliga vilt i hand och droppar några

Pris: 3

Egenskapspoäng, se längre ner på sidan.

2009-07-30 Öppen klass

SSRK Dalarna Domare: Sune Nilsson

Samarbetsvilja: Behöver förbättras

Sökarbete: Inleder söket utmärkt, mattas efter hand betydligt

Fart: Anpassad

Uthållighet: Mattas mot slutet av prövningen

Näsa: Används

Dirigerbarhet: L - löser uppg mkt omständigt V - Löser ej uppgiften

Markeringsförmåga: L - Löser uppg ngt omständigt V - Markerar båda och löser uppg utmärkt

Skottreaktion: Uppmärksam

Stadga: Fast, tyst i passivitet

Apporteringslust: Stor med bra inlev.

Apportgrepp: Mjukt med fina avlämningar

Simteknik: God

Vattenarbete: Går villigt i och arbetar gärna i vatten

Spårningsförmåga: -

Hundtolerans: ua

Sammanfattande kritik: En tik som inte känns riktigt klar för sina uppg, hon gör ett godtagbart sökarbete, mattas tyvärr mot slutet. Behöver få mera lydnad för att nå högre pris

Pris: 3

Egenskapspoäng, se längre ner på sidan.

2009-04-19 Öppen klass

FRK Värmland Inoff. utan vattendelen Domare: Annelie Karlsson

Samarbetsvilja: Utmärkt, väl i hand

Sökarbete: 4 st, finner sina vilt på ett stilfullt sätt, täcker marken väl

Fart: Utmärkt

Uthållighet: Utmärkt hela provet igenom

Näsa: Används väl

Dirigerbarhet: Väl i hand

Markeringsförmåga: Utmärkt

Skottreaktion: Lugn o fin

Stadga: Utmärkt

Apporteringslust: Stor

Apportgrepp: Mjukt

Simteknik: --

Vattenarbete: --

Spårningsförmåga: --

Hundtolerans: Stör eller störs ej av sin parkamrat

Sammanfattande kritik: En fröjd o få se ett retrieverarbete när allt stämmer

Pris: 1 HP2008-10-04 Öppen klass

SSRK Värmland Domare: Anita Norrblom

Samarbetsvilja: Acceptabelt fotgående och en i övrigt fullt godtagbar samarbetsvilja

Sökarbete: Visar god söklust även om hon inte verkar gilla marktypen. Mattas ngt i slutfasen av arb. o tappar i effektivitet.

Fart: Fint anpassad till terrängen

Uthållighet: Mattas ngt

Näsa: Används på ett utmärkt sätt

Dirigerbarhet: Tar förarens tecken o signaler på ett effektivt sätt på land, ngt svårövertalad på vatten men är ändå rimligt effektiv

Markeringsförmåga: Ser samtl fällda vilt. Har mkt bra minnesbild på land. Tappar tyvärr en vattenmarkering

Skottreaktion: Uppmärksam

Stadga: Fast o tyst

Apporteringslust: Spontana upptag m bra inlev.

Apportgrepp: Balanserat mjukt grepp m trevliga avlämn (droppar ngt vilt)

Simteknik: Simmar bra

Vattenarbete: Skulle önskas mer direkt i sina igångar för att nå högre effektivitet

Spårningsförmåga: Godkänd enligt tid. protokoll

Hundtolerans: Utmärkt

Sammanfattande kritik: En duglig apportör m ett behagligt beteende o en korrekt apportering. Belastas idag ngt i samband m vattenarb. såväl gällande markering som dirigering

Pris: 2

Egenskapspoäng, se längre ner på sidan.

2008-09-20 Öppen klass

SSRK Värmland Domare: Monica Andersson

Samarbetsvilja: Finns men kan förbättras

Sökarbete: Söker med fart och stil, täcker marken väl

Fart: Mkt bra

Uthållighet: I god kondition

Näsa: OK

Dirigerbarhet: V: Löser inte uppgiften L: Snabbt och villigt till området

Markeringsförmåga: L: Löses distinkt V: Löser uppgiften på ett bra sätt

Skottreaktion: Uppmärksam

Stadga: Småpiper i passivitet. Förövrigt god genom hela provet

Apporteringslust: Kunde vara mkt snabbare att ta upp viltet. Lite slarvig inlev. vid vatten

Apportgrepp: Mjukt, mestadels bra avlämningar

Simteknik: Utmärkt

Vattenarbete: Arbetar gärna i vatten då den är motiverad

Spårningsförmåga: Godkänd enligt protokoll

Hundtolerans: OK

Sammanfattande kritik: En hund med bra sök, fart och markeringsförmåga. Brister idag vid vattendirigering. Helhetsintrycket störs ibland av att hunden "hänger över viltet"

Pris: 3

Egenskapspoäng, se längre ner på sidan.

2008-09-13 Öppen klass

SSRK Västra Domare: Leif Gustafsson

Samarbetsvilja: Visar tillräckligt bra samarbetsvilja för att lösa sina uppgifter

Sökarbete: Visar god söklust, finner snabbt vilt, tappar sedan effektiviteten i marktäckning

Fart: Välanpassad

Uthållighet: Tillräcklig för prövningen

Näsa: Används väl

Dirigerbarhet: Visar mycket god dirigerbarhet både vid land och vattenarbete

Markeringsförmåga: Markerar bra både land o vatten. Löser landuppgiften bra har ngt svårare att minnas vattenuppgift nr 2

Skottreaktion: Uppmärksam

Stadga: Visar god stadga i transport, samt under arbete och är tyst

Apporteringslust: Spontana upptag, bra inlevereringar

Apportgrepp: Bra, korrekt grepp, kan förbättra sina avlämningar

Simteknik: Effektiv

Vattenarbete: Går villigt i samt arbetar gärna i vatten

Spårningsförmåga: -

Hundtolerans: ua

Sammanfattande kritik: En arbetsvillig hund med goda dirigeringsegenskaper, kan förbättra sin effektivitet i sökarbetet samt ngt även i markeringsarbetet

Pris: 2

Egenskapspoäng, se längre ner på sidan.

2008-08-31 Öppen klass

SSRK Bergslagen Domare: Agneta Gudmundsson

Samarbetsvilja: Inte helt lättförd, mkt egen vilja

Sökarbete: Arbetar självständigt och effektivt med god marktäckning

Fart: Håller ett bra tempo

Uthållighet: Fullt tillräcklig

Näsa: Fungerar bra

Dirigerbarhet: Något seg vad det gäller åtlydnad av kommando

Markeringsförmåga: Glömmer en i vatten, bra på land

Skottreaktion: Normal

Stadga: Inte helt befäst, går ett par meter, någon oro för fot

Apporteringslust: Spontan, rakt in

Apportgrepp: Balanserat mjukt grepp, de flesta i hand

Simteknik: Utmärkt

Vattenarbete: Arbetar villigt i vatten

Spårningsförmåga: -

Hundtolerans: ua

Sammanfattande kritik: En tik med god arbetslust på land och i vatten. Skulle önska distinktare åtlydnad av kommandon och bättre allmän stadga

Pris: 3

Egenskapspoäng, se längre ner på sidan.

2008-05-11 Öppen klass

SSRK Bergslagen Domare: Anita Norrblom

Samarbetsvilja: Arbetar gärna tillsammans med sin förare så länge hon förstår vad hon ska göra

Sökarbete: Visar god söklust och täcker in hela marken

Fart: Fint anpassad till terrängen

Uthållighet: Utmärkt

Näsa: Följer upp vittringen på ett bra sätt

Dirigerbarhet: Fint i hand på land men förstår inte signaler och tecken i vatten

Markeringsförmåga: Mkt koncentrerad, löser distinkt på land, är mkt omständig i vatten och behöver förarstöd

Skottreaktion: Lugn och uppmärksam

Stadga: Fast och tyst

Apporteringslust: Spontana upptag och i huvudsak bra inleverering

Apportgrepp: Balanserat och mjukt, lämnar av bra i de flesta fall men vill gärna hålla lite extra ffa i en duva

Simteknik: Simmar bra

Vattenarbete: Skulle önskas mer direkt igång i vattnet samt större frimodighet

Spårningsförmåga: Tidigare prövad

Hundtolerans: Utmärkt

Sammanfattande kritik: En duglig hund som är behaglig o trevlig tillsammans med sin förare. Hon är en duktig markör och pålitlig i sökarbetet. Hon belastas idag av brister i sin vattenpassion

Pris: 3

Egenskapspoäng, se längre ner på sidan.

2008-05-03 Öppen klass

SSRK Västra Domare: Leif Asp

Samarbetsvilja: Brister idag ffa vid vattendir. Kan även förbättras vid förflyttn.

Sökarbete: Söker m bra motivation o marktäckn.

Fart: Anpassas efter terrängen

Uthållighet: Håller hela provet

Näsa: Används bra

Dirigerbarhet: Är i hand o löser på land, blir alltför självständig på vatten o löser ej

Markeringsförmåga: Uppmärksam i skott o kast, men tappar i konc. både på land o i vatten. Löser med en del stöd

Skottreaktion: Lugn och konc.

Stadga: Visar bra stadga, tyst i passiviteten

Apporteringslust: Spontana upptag, bra inlev.

Apportgrepp: Ett balanserat, fast grepp, men slarviga avlämningar. Lägger ner flertalet

Simteknik: Simmar bra

Vattenarbete: Är trög att få i, väl i vattnet arbetar hon bra

Spårningsförmåga: Godkänd

Hundtolerans: Respekterar parkamraten

Sammanfattande kritik: En tik som idag gör ett utm. sökarbete och i stort bra markeringar, men brister i samarbetsvilja och vattenpassion för att nå de högra priserna

Pris: 3

Egenskapspoäng, se längre ner på sidan.

2007-09-16 Nybörjarklass

SSRK Västra Domare: Tommy Lundin

Samarbetsvilja: Arbetar på ett mjukt och fint sätt

Sökarbete: Söker på ett utm sätt och täcker marken väl i alla avseenden

Fart: Väl anpassad

Uthållighet: Mattas ej under prövningen

Näsa: Används aktivt

Dirigerbarhet: Styrs med små medel till önskat område

Markeringsförmåga: Markerar uppmärksamt både på land och vatten och har en bra minnesbild

Skottreaktion: Lugn och uppmärksam

Stadga: Helt fast i skott och tyst och lugn i sin passivitet

Apporteringslust: Stor med spontana upptag och snabba inlev.

Apportgrepp: Genomgående mjukt med bra avlämn.

Simteknik: Simmar bra

Vattenarbete: Går spontant och villigt i vattnet

Hundtolerans: Blir ej påverkad av annan hund

Sammanfattande kritik: En trevlig tik som löser alla sina uppgifter på ett lysande sätt

Pris: 1

Egenskapspoäng, se längre ner på sidan.

2007-09-08 Nybörjarklass

SSRK Värmland Domare: Jan Eriksson

Samarbetsvilja: God

Sökarbete: Börjar bra, men efter hand oregelbundet

Fart: Tillräcklig

Uthållighet: Brister i engagemanget

Näsa: Bra

Dirigerbarhet: Väl i hand

Markeringsförmåga: Mkt bra

Skottreaktion: Lugn o fast

Stadga: Gnäller en del innan hon beslutar sig att gå i vtn

Apporteringslust: Tveksam på ett par vilt. När hon tar upp viltet kommer det snabbt in. Strular vid upptag av and och trut

Apportgrepp: Skadar en and, i övrigt godkänt

Simteknik: Väl i simmar hon bra

Vattenarbete: Väl i vtn fungerar tiken bra

Hundtolerans: ua

Sammanfattande kritik: En tik som startar mkt tveksamt. Visar vid ett par tillfällen dålig viltbehandling, och kan idag inte tilldelas ngt pris. Glimtvis bra arbete

Pris: 0

Egenskapspoäng, se längre ner på sidan.

2007-05-05 Nybörjarklass

SSRK Västra Domare: Leif Gustafsson

Samarbetsvilja: Visar samarbetsvilja som kan förbättras

Sökarbete: Söker i god fart med bra marktäckning, finner snabbt vilt som inlev.

Fart: Välanpassad

Uthållighet: Tillr. för prövn.

Näsa: Används väl

Dirigerbarhet: Visar styrbarhet som behöver förbättras betydligt

Markeringsförmåga: Mark. land utmärkt, löser uppgiften bra, Mark. vatten bra, löser första snabbt gör bra försök på andra som ej finnes

Skottreaktion: Lugn

Stadga: Fast i skott o kast samt tyst

Apporteringslust: Spontana upptag o bra inlev.

Apportgrepp: Bra korrekt grepp, några vilt lämnas ej i hand

Simteknik: Effektiv

Vattenarbete: Går villigt i samt arbetar gärna i vatten

Hundtolerans: ua

Sammanfattande kritik: En väl arbetande tik med goda förtjänster i sökarbetet o mark. förmågan, behöver förbättra avlämn. o samarbete/dirigerbarhet för att gå till högre pris

Pris: 3

Egenskapspoäng, se längre ner på sidan.

2007-05-01 Nybörjarklass

Goldenklubben Skaraborg Domare: Willy Gustafsson

Samarbetsvilja: Tillfylles för denna klass

Sökarbete: Bra sökarbete men något tveksam periodvis. Täcker marken väl i bredd.

Fart: Bra när den målmedvetet arbetar.

Uthållighet: Håller säkert fysiskt (? lite svårt att se vad det står)

Näsa: Förstår att använda den

Dirigerbarhet: Löser uppgiften

Markeringsförmåga: Distinkt markering land o vatten

Skottreaktion: Uppmärksam, normal

Stadga: God stadga för fallande vilt och under förflyttning

Apporteringslust: Spontan på funnet vilt, direkta inlevereringar

Apportgrepp: Mjukt, balanserat, har en del slarviga avlämningar

Simteknik: Riktigt simsätt

Vattenarbete: Inleder något tveksamt på vattenmarkeringen, men blir frimodigare efter hand

Hundtolerans: normalt

Sammanfattande kritik: En något försiktig tik som genomför provet på ett bra sätt. Brister ännu i skolningen i avlämnandet.

Pris: 2

Egenskapspoäng, se längre ner på sidan.

2007-04-21 Nybörjarklass

Labradorklubben Värmland Domare: Anita Norrblom

Samarbetsvilja: Godtagbar

Sökarbete: Arbetar mkt inspirerat i de omr. hon blir anvisad att söka av.

Fart: Hög o jämn

Uthållighet: Utmärkt

Näsa: Utmärkt

Dirigerbarhet: Lättstyrd

Markeringsförmåga: Markerar mkt koncentrerat

Skottreaktion: Uppmärksam

Stadga: Fast, enstaka gnäll utan att störa

Apporteringslust: I huvudsak spontan, m fin inlev.

Apportgrepp: Bra grepp med trevlig avlämn.

Simteknik: Simmar bra

Vattenarbete: Visar idag påtagliga brister i sin vattenpassion

Hundtolerans: OK

Sammanfattande kritik: En mkt duktig viltfinnare och markör. Hon har en trevlig vilthantering. Idag belastas hon tyvärr av sin bristande vattenpassion.

Pris: 3


Egenskapspoäng


Nkl A B1 B2 C D E F G H I1 I2 J1 J2 K1 K2 K3 L M1 M2 N O
2007-04-21 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 2 2 - 5
2007-05-01 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 - 5
2007-05-05 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 - 5
2007-09-08 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 1 3 5 2 7 5 5 4 5 - 5
2007-09-16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - 5

Ökl A B1 B2 C D E F G H I1 I2 J1 J2 K1 K2 K3 L M1 M2 N O
2008-05-03 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5
2008-05-11 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 6 4 3 4 - 5
2008-08-31 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 - 5
2008-09-13 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 - 5
2008-09-20 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 - 5
2008-10-04 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 - 5
2009-07-30 3 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - 5
2009-09-13 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 - 5
2009-10-02 4 - - 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - 5
2010-09-05 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - 5
2010-09-12 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 - 5
2010-09-26 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 - 5
2010-10-03 4 - - 5 - 5 4 5 5 5 5 - 5 2 9 5 - - - - 5

Förklaring till koderna i tabellen ovan:


ASamarbetsvilja
B1Sökarbete, söklust
B2Sökarbete, marktäckning
CFart
DUthållighet
ENäsa
FDirigerbarhet
GMarkeringsförmåga
HSkottreaktion
I1Stadga, fasthet
I2Stadga, uppträdande
J1Apporteringslust, vilja att gripa
J2Apporteringslust, inleverering
K1Apportgrepp, lämplighet
K2Apportgrepp, mjukhet
K3Apportgrepp, avlämning
LSimteknik
M1Vattenarbete, vattenglädje
M2Vattenarbete, arbetsvillighet
NSpårningsförmåga (endast öppen klass)
OHundtolerans


Copyright & Design - Lena Toftling - Hircum´s Kennel 2004