Müsli - MH-beskrivning


Müsli deltog i mentalbeskrivning på Karlsborgs BK 28/9 2008 17 månader gammal.


1a4Kontakt
Hälsning
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
1b4Kontakt
Samarbete
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
1c3Kontakt
Hantering
Accepterar hantering.
2a4Lek 1
Leklust
Startar snabbt, leker aktivt.
2b4Lek 1
Gripande
Griper direkt med hela munnen.
2c4Lek 1
Gripande & dragkamp
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledare släpper.
3a2
2
Förföljande 1:a
2:a
Startar men avbryter.
Startar men avbryter.
3b1
1
Gripande 1:a
2:a
Nonchalerar förmålet Alt. springer inte fram.
Nonchalerar förmålet Alt. springer inte fram.
42AktivitetÄr uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
5a3Avst. Lek
Intresse
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
5b1Avst. Lek
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
5c1Avst. lek
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten.
5d1Avst. lek
Leklust
Visar inget intresse.
5e1Avst. lek
Samarbete
Visar inget intresse.
6a5Överraskn.
Rädsla
Flyr mer än 5 meter.
6b1Överraskn.
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
6c1Överraskn.
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner.
6d3Överraskn.
Kvarstående rädsla
Båge eller temoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
6e2Överraskn.
Kvarstående intresse
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.
7a3Ljudkänsl.
Rädsla
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
7b5Ljudkänsl.
Nyfikenhet
Går fram till skramlet utan hjälp.
7c1Ljudkänsl.
Kvarstående rädsla
Igen tempoförändring eller undanmanöver.
7d2Ljudkänsl.
Kvarstående intresse
Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.
8a3Spöken
Hot/agg.
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
8b5Spöken
Kontroll
Kontroller och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c2Spöken
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvik föraren. Någon avståndsreglering.
8d2Spöken
nyfikenhet
Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.
8e4Spöken
Kontakttagande med figurant i spökdräkt
Tar själv kontakt med figuranten.
9a4Lek 2
Leklust
Startar snabbt. Leker aktivt.
9b4Lek 2
Gripande
Griper direkt med hela munnen.
102SkottAvtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
Copyright & Design - Lena Toftling - Hircum´s Kennel 2004