Freja - Mentaltest


Freja mentaltestades av Rolf Johansson 20/9 1996 ca 16 månader gammal

Mentala egenskaper Koeff. Bedömning 1) Värdetal Poäng + Poäng -
I. Tillgänglighet 15 Tillgänglig, öppen X +3 +45  
    Mindre tillgänglig   +2    
    Överdrivet tillgänglig   +1    
    Reserverad   -1    
    Aggressiv   -2    
    Lömsk   -3    
II. Kamplust, jakt 8 Stor X +3 +24  
    Måttlig   +2    
    Mycket stor   +1    
    Liten   -1    
    Obetydlig   -2    
    Obefintlig   -3    
III. Kamplust, social 6 Måttlig X +3 +18  
    Stor   +2    
    Liten   +1    
    Mycket stor   -1    
    Obetydlig   -2    
    Obefintlig   -3    
IV. Temperament 10 Livlig X +3 +30  
    Mindre livlig   +2    
    Mycket livlig   +1    
    Impulsiv   -1    
    Något slö   -2    
    Slö   -3    
V. Skärpa 5 Måttlig utan kvarstående aggressivitet X +3 +15  
    Stor utan kvarstående aggressivitet   +2    
    Liten utan kvarstående aggressivitet   +1    
    Obetydlig utan kvarstående aggressivitet   -1    
    Måttlig med kvarstående aggressivitet   -2    
    Stor med kvarstående aggressivitet   -3    
VI. Försvarslust 5 Måttlig X +3 +15  
    Stor   +2    
    Liten   +1    
    Mycket stor   -1    
    Obetydlig   -2    
    Obefintlig   -3    
VII. Nervkonstitution 35 Nervfast   +3    
    Relativt nervfast X +2 +70  
    Nervösa tendenser   +1    
    Något nervös   -1    
    Nervös   -2    
    Höggradigt nervös   -3    
VIII. Hårdhet 8 Måttligt hård   +3    
    Något vek X +2 +16  
    Hård   +1    
    Vek   -1    
    Mycket vek   -2    
    Mycket hård   -3    
IX. Dådkraft 8 Mycket stor   +3    
    Stor   +2    
    Måttlig X +1 +8  
    Liten   -1    
    Obetydlig   -2    
    Obefintlig   -3    
X. Skottfasthet   Skottfast X +    
    Skottberörd   -    
    Skotträdd   -    


Hund som erhållit +100 poäng samt lägst värdetalet +1 i vardera I.Tillgänglighet och VII.Nervkonstitution, -1 i V.Skärpa samt är skottfast skall godkännas i metaltest. Slutpoäng +241 Godkänd
Copyright & Design - Lena Toftling - Hircum´s Kennel 2004