Kennelträff 2004

Foto: Lena Toftling
Lysander, 9 år Jolanta, 10 år


Mireille, 7 år Mireilles dotter Tollartrollets Milady de Winter


Jacquino, 10 år Jacquino tillsammans med sin dotter Madicken


Rusalka & Rosina leker Rusalka & Rosina lekerPrimadonna tillsammans med sina döttrar Rusalka och Rosina
Copyright & Design - Lena Toftling - Hircum´s Kennel 2004