Mentalbeskrivning R-kullen


Moment Rodrigo Rigoletto Rinaldo Rusalka Rosina Medel för kullen Medel för rasen
1a - Kontakt - Hälsning     4 4 4 4,0 3,8
1b - Kontakt - Samarbete     4 3 3 3,3 3,5
1c - Kontakt - Hantering     4 3 2 3,0 3,3
2a - Lek 1 - Leklust     4 4 4 4,0 4,0
2b - Lek 1 - Gripande     3 4 4 3,7 3,5
2c - Lek 1 - Dragkamp     3 1 2 2,0 2,7
3a - Jakt - Förföljande 1:a     4 4 4 4,0 2,9
3a - Jakt - Förföljande 2:a     4 4 4 4,0 3,2
3b - Jakt - Gripande 1:a     2 3 1 2,0 2,0
3b - Jakt - Gripande 2:a     4 4 2 3,3 2,6
4 - Aktivitet     4 3 2 3,0 2,9
5a - Avståndslek - Intresse     3 2 3 2,7 2,9
5b - Avståndslek - Hot/aggr.     3 1 3 2,3 1,4
5c - Avståndslek - Nyfikenhet     1 1 1 1,0 2,5
5d - Avståndslek - Leklust     1 1 1 1,0 2,2
5e - Avståndslek - Samarbete     1 1 1 1,0 2,1
6a - Överraskning - Rädsla     5 3 4 4,0 3,2
6b - Överraskning - Hot/aggr.     2 2 2 2,0 1,9
6c - Överraskning - Nyfikenhet     2 2 2 2,0 2,6
6d - Överraskning - Kvarst rädsla     1 1 1 1,0 2,1
6e - Överraskning - Kvarst intr     2 2 2 2,0 1,8
7a - Ljudkänslighet - Rädsla     5 3 4 4,0 3,2
7b - Ljudkänslighet - Nyfikenhet     2 5 2 3,0 3,4
7c - Ljudkänslighet - Kvarst rädsla     1 1 2 1,3 1,8
7d - Ljudkänslighet - Kvarst intr     2 1 2 1,7 1,8
8a - Spöken - Hot/aggr.     3 3 2 2,7 2,5
8b - Spöken - Kontroll     4 5 3 4,0 3,9
8c - Spöken - Rädsla     3 1 5 3,0 3,5
8d - Spöken - Nyfikenhet     1 2 1 1,3 2,2
8e - Spöken - Kontakt     4 4 3 3,7 3,2
9a - Lek 2 - Leklust     4 4 4 4,0 3,8
9b - Lek 2 - Gripande     3 3 4 3,3 3,4
10 - Skott     1 1 1 1,0 2,4


Geneticas hemsida kan man se hur protokollet ser ut och där finns också ett spindeldiagram över tollarnas resultat.

Här finns bilder från mentalbeskrivningen.Copyright & Design - Lena Toftling - Hircum´s Kennel 2004