Funktionsbeskrivning R-kullen


Landdelen

Moment Rodrigo Rinaldo Rigoletto Rusalka Rosina Medel för kullen Medel för rasen
1a - apportering - engagemang 1 5   3 5 3,5 3,1
5 5   5 5 5,0 3,4
1b - apportering - vägen ut 4 5   4 2 3,75 3,6
4 5   4 3 4,0 3,7
1c - apportering - gripande 3 1   3 1 2,0 2,6
1 3   3 3 2,5 3,7
1d - apportering - grepp 3 1   2 1 1,75 2,1
1 3   3 3 2,5 2,6
1e - apportering - bärande 5 1   5 1 3,0 3,2
1 5   5 5 4,0 3,8
1f - apportering - vägen in 5 1   5 1 3,0 3,6
1 5   5 5 4,0 3,4
2a - sök - engagemang 5 5   2 3 3,75 3,0
2b - sök - uppletande 5 5   2 3 3,75 3,3
2c - sök - gripande 3 4   3 3 3,25 2,9
2d - sök - grepp 3 3   3 2 2,75 2,2
2e - sök - bärande 5 5   5 5 5,0 3,4
2f - sök - vägen in 5 5   4 5 4,75 3,3
3 - viltintresse 2 2   2 2 2,0 2,2

Vattendelen

Moment Rodrigo Rinaldo Rigoletto Rusalka Rosina Medel för kullen Medel för rasen
4a - vattenarbete - samarbete 2 2   3 2 2,25 2,7
1 2   3 1 1,75 2,6
4b - vattenarbete - igång 4 1   3 3 2,75 3,3
4 3   4 3 3,5 3,5
4c - vattenarbete - simteknik 4 1   1 1 1,75 2,6
4 1   4 1 2,5 2,9
5a - Konkurrenssituation - uppträdande 5 5   5 5 5,0 4,3
5 5   5 5 5,0 4,4
5b - Konkurrenssituation - ljud 4 5   5 5 4,75 3,3
5 5   5 5 5,0 3,5
Copyright & Design - Lena Toftling - Hircum´s Kennel 2004