Pasta - MH-beskrivning


Pasta deltog i mentalbeskrivning på Götene BK 22/10 2006 18 månader gammal.


1a4Kontakt
Hälsning
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
1b4Kontakt
Samarbete
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
1c4Kontakt
Hantering
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
2a4Lek 1
Leklust
Startar snabbt. Leker aktivt.
2b5Lek 1
Gripande
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c2Lek 1
Gripande & dragkamp
Griper tveksamt, släpper, håller men drar inte emot.
3a4
4
Förföljande 1:a
2:a
Startar med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet.
Startar med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet.
3b5
5
Gripande 1:a
2:a
Griper direkt, behåller föremålet i minst tre sekunder.
Griper direkt, behåller föremålet i minst tre sekunder.
43AktivitetÄr uppmärksam och i huvudsak lugn, enstaka aktivitetshöjningar.
5a3Avst. Lek
Intresse
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
5b3Avst. Lek
Hot/agg.
Visar enstaka hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c1Avst. lek
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten.
5d1Avst. lek
Leklust
Visar inget intresse.
5e1Avst. lek
Samarbete
Visar inget intresse.
6a1Överraskn.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
6b2Överraskn.
Hot/agg.
Visar enstaka hotbeteenden.
6c5Överraskn.
Nyfikenhet
Går fram till overallen utan hjälp.
6d1Överraskn.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
6e2Överraskn.
Kvarstående intresse
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle.
7a1Ljudkänsl.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
7b5Ljudkänsl.
Nyfikenhet
Går fram till skramlet utan hjälp.
7c1Ljudkänsl.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
7d2Ljudkänsl.
Kvarstående intresse
Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle.
8a3Spöken
Hot/agg.
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
8b3Spöken
Kontroll
Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena, alt ett spöke hela sträckan.
8c1Spöken
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
8d4Spöken
nyfikenhet
Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet.
8e5Spöken
Kontakttagande med figurant i spökdräkt
Intensivt kontaktbeteende mot figuranten, kan ex hoppa och gnälla.
9a5Lek 2
Leklust
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b5Lek 2
Gripande
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
101SkottVisar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan oberörd.
Copyright & Design - Lena Toftling - Hircum´s Kennel 2004